skip to Main Content

– पुस्तक वितरण सम्बन्धी सूचना।

List of Books: १० बर्ष भन्दा बढी भएका तर एकपटक पनि इस्यु नगरिएका पुस्तक रेकर्ड रजिष्टर पुराना संस्करण वा सम्बन्धित विषय सञ्चालन नभएका पुस्तक रेकर्ड रजिष्टर  

September 14, 2022

– पुराना पुस्तक हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना

Book List: पुराना संस्करण वा सम्बन्धित विषय सञ्चालन नभएका पुस्तक रेकर्ड रजिष्टर १० बर्ष भन्दा बढी भएका तर एकपटक पनि इस्यु नगरिएका पुस्तक रेकर्ड रजिष्टर नयाँ संस्करण उपलब्ध भै पुराना संस्करणका पुस्तकहरु वा २० बर्ष भन्दा बढी पुराना पुस्तकहरुको रेकर्ड…

March 10, 2022

Honest Principles For Investing in Cryptocurrency

Ethics may be a concept that guides man behavior by simply prescribing well-founded standards of right and wrong. Honest standards can be framed when rights and obligations that benefit contemporary culture or seeing that specific virtues that should be adhered…

December 6, 2021

बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचना।

२०७८।०१।१७ गते गोरखापत्रमा प्रकासित बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचनाको पहिलो हरफमा मिति २०७७।१२।१३ गते प्रथम पटक हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले उक्त सूचनाको मितिलाई २०७७।१२।१३ गतेको भनि सच्याइएको सम्बन्धीत सबैको लागि जानकारी गराईन्छ । क्याम्पस प्रमुख

April 29, 2021
Back To Top